Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

Vzhľadom na to, že novela zákona č. 355/2007 Z. z. navrhuje predĺženie lehoty zaslania oznámenia kategórie 2, úrady verejného zdravotníctva budú uvedenú povinnosť považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 28.02.2020.

Ak zamestnávateľ nemá vypracovaný posudok o riziku a nepozná kategórie prác z hľadiska zdravotných rizík, osloví našu spoločnosť MIVEX 3M, s.r.o. a My Vám vypracujeme posudok o riziku s kategorizáciou prác.

§ 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie z hľadiska zdravotného rizika; oznamujú sa údaje k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Taktiež Vám vieme nahlásiť zamestnancov v kategórií rizika 2. Samozrejme pod podmienkou, že máte vypracovaný posudok o riziku.

55 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *