Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

Vypracovanie HACCP plánu na mieru

Analýza nebezpečenstva a kritické kontrolné body (HACCP) je systém, ktorý zabraňuje kontaminácii v potravinárskom priemysle a zabezpečuje bezpečnosť a kvalitu potravín. Vypracovanie HACCP plánu je logické, objektívne a štandardizované od jedného odvetvia k druhému. Ak existuje riziko, HACCP na to upozorní a zavedú sa preventívne opatrenia a  predchádza sa možným rizikám. Kontrola a monitorovanie hlavných rizík je jednoduchší spôsob ako zaistiť bezpečnosť produktov.

HACCP je systém riadenia, ktorý kontroluje potenciálne nebezpečenstvá pri výrobe potravín. Zaoberá sa bezpečnosťou potravín, analýzou širokého spektra nebezpečenstiev počas výrobného procesu.

Ponúkame vypracovanie HACCP plánu na mieru pre reštauračné podniky, gastro prevádzky, bufety a potravinárske podniky:

  • podľa platných legislatívnych podmienok
  • uplatnenie 7 zásad HACCP
  • súčasťou je vypracovanie sanitačného programu
  • účinné, rýchle a efektívne.

Všetky subjekty, každá fyzická alebo právnická osoba ,ktorá akokoľvek manipuluje s potravinami má povinnosť mať vypracovaný, zavedený a na prevádzke prítomný HACCP plán. Túto povinnosť upravuje legislatíva.