Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

PREDAJ, OPRAVA A KONTROLA HYDRANTOV

Základné informácie o službe:

  • Zabezpečíme tlakové skúšky a kontrolu hydrantov

  • Zabezpečíme kontrolu a tlakovú skúšku hydrantových hadíc,

  • Vykonávame montáž hydrantov,

  • Zabezpečujeme predaj hydrantového príslušenstva.

Základné informácie o službe
Popis služby
Cenník

Popis služby:

Zákon ukladá prevádzkovateľovi hydrantov vykonať kontrolu minimálne 1 x za 12 mesiacov.

Revízia hydrantov sa uskutočňuje priamo v priestoroch kde sú systémy inštalované. V priebehu kontroly testované desiatky rôznych parametrov. Od tlaku vody v zavodnenom potrubí až po správne označenie hydrantu.

Cenník: