Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

PREDAJ KONTROLA A OPRAVA HASIACICH PRÍSTROJOV

Základné informácie o službe:

 • Vykonávame plnenie, opravu a tlakovú skúšku hasiacich prístrojov

 • Vykonávame kontrolu hasiacich prístrojov,

 • Zabezpečujeme predaj hasiacich prístrojov všetkých druhov

 • Zabezpečujeme príslušenstvo k hasiacich prístrojov

 • Dodáme Vám hasiace prístroje podľa vašich požiadaviek.
Základné informácie o službe
Popis služby
Cenník

Popis služby:

Vykonávame kontroly, opravy a kompletný servis hasiacich prístrojov

Po vzájomnej  dohode vykonáme kontrolu hasiacich prístrojov priamo vo Vašom objekte. Všetky hasiace prístroje ktoré budú akcieschopné pre hasebný zásah, budú zaplombované a označené štítkom kontrolóra hasiacich prístrojov podľa citovanej vyhlášky. O každej kontrole bude vyhotovené potvrdenie podľa citovanej vyhlášky.

Vykonáme:

 • tlakovú skúšku
 • plnenie
 • opravu Vášho hasiaceho prístroja
 • kontrolu

Skontrolujeme Vaše hasiace prístroje podľa najnovších legislatívnych požiadaviek. Upozorníme Vás pred expiráciou na potrebu vykonania revízie, opravy, alebo tlakovej skúšky hasiaceho prístroja.

Samozrejmosťou je štítok s rokom a mesiacom vykonanej kontroly a informácia o dátume ďalšej kontroly. A neoddeliteľnou súčasťou je  potvrdenie o vykonanej skúške hasiacich prístrojov.

Kontrola hasiacich prístrojov sa vykonáva podľa § 21 a § 22 vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z najmenej jeden krát za 12 mesiacov, respektíve jeden krát za 24 mesiacov, pokiaľ to udáva výrobca.

Vieme Vám zabezpečiť predaj pojazdných a prenosných hasiacich prístrojov všetkých druhov :

 • práškové
 • penové
 • CO2
 • vodné

A samozrejme vieme zabezpečiť aj náhradné diely, boxy a skrine na hasiace prístroje, náhradné príslušenstvo.

Cenník: