Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

OTP a vstup zamestnancov na pracovisko

OTP a vstup zamestnancov na pracovisko je teraz dosť horúca téma a dostávame dosť otázok od našich klientov. Ako testovať zamestnancov? Kto ich môže testovať? Ako často testovať? Kedy nám testy preplatia? Poďme nato teda postupne.

Ako testovať zamestnancov ?

Zamestnancov by ste mali testovať na pracovisku pred ich vstup na pracovisko.

Kto ich môže testovať ?

Na základe informácií členky konzília odborníkov Elenou Prokopovou v relácií Braňo Závodský Naživo zo dňa 25.11.2021, by ich mal testovať správne nejaký zdravotný pracovník, nakoľko je zdravotníckych pracovníkov žalostne málo aj v nemocniciach, štát nevie zabezpečiť do každej prevádzky zdravotníka. Preto pod dohľadom zamestnávateľa pred vstupom na pracovisko, by si mal zamestnanec vykonať test sám a počkať na výsledok. Na základe výsledku umožniť alebo neumožniť vstup na pracovisko.

Kedy nám testy preplatia ?

Firmy si budú testy kupovať v lekárňach, štát im prostredníctvom rezortu hospodárstva preplatí päť eur za test a jedno euro za manipuláciu a prípadnú kontrolu.

„V januári dajú žiadosť a budeme sa to snažiť veľmi rýchlo preplácať,“ spresnil minister hospodárstva Richard Sulík.

Zavedenie povinného režimu OTP na pracoviskách alebo v iných priestoroch zamestnávateľa sa vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR stanovuje od pondelka 29. novembra 2021.


Vyhláška sa vzťahuje na zamestnancov, ako aj iných pracovníkov bez ohľadu na formu zmluvy so zamestnávateľom (napríklad živnostníci, dohodári). Povinnosť zavedenia OTP režimu sa nebude vzťahovať na zamestnancov, ktorí na pracovisku alebo v iných priestoroch zamestnávateľa neprichádzajú do styku s inými osobami.


Na účely plnenia vyhlášky je pod pojmom OTP nutné rozumieť:


Očkovaní (O):

• najmenej 14 dní a najviac 1 rok po druhej dávke očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou
• najmenej 21 dní a najviac 1 rok po prvej dávke očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou
• najmenej 14 dní a najviac 1 rok po prvej dávke očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia


Testovaní s negatívnym výsledkom (T):

• Test môže byť napríklad RT-PCR, antigénový, LAMP alebo nazálny.
• Negatívny výsledok testu nesmie byť starší ako 7 dní od odberu.


Prekonaní (P):

• osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, ktoré vedia túto skutočnosť preukázať pozitívnym výsledkom RT-PCR testu.


Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

Odkaz na vyhlášku 264 ( OTP režim v zamestnaní ) : https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_264.pdf

Prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri :


(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona sa všetkým osobám nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov, prostriedkoch verejnej dopravy, taxislužbách alebo inej preprave s osobami, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti.


(2) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na:
a) deti do 6 rokov veku,
b) deti v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo v školskom zariadení,
c) osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
d) osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
e) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so
sluchovým postihnutím alebo detí a žiakov s poruchami autistického spektra,
f) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní žiakov so stredným
stupňom mentálneho postihnutia, ťažkým stupňom mentálneho postihnutia, hlbokým stupňom mentálneho
postihnutia alebo žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi
preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B,
g) osoby pri výkone športu na interiérových športoviskách,
h) fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
i) osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
j) výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
k) tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
l) zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám,
m) čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania,

Odkaz na vyhlášku Vyhlaška 262 ( prekrytie horných dýchacích ciest ) : https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_262.pdf

S pozdravom tím MIVEX 3M ( Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR )

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *