Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

Nový zákon č. 452/2021 o elektronických komunikáciách nadobúda účinnosť 1.2.2022. Zmeny, ktoré tento zákon prináša spočívajú najmä v zavedení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972, ktorou sa ustanovuje európsky kódex elektronických komunikácií a zmeny v rámci spracúvania súborov cookies do nášho právneho systému.

Starý zákon 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách bol účinný do 31.01.2022. Nahradil ho nový zákon 452/2002 Z. z. o elektronických komunikáciách s účinnosťou od 1.02.2022.

Legislatívu používania COOKIES predstavuje:

SÚBORY COOKIES

Cookies, pojem ktorý označuje krátke textové súbory, ktoré ukladajú do Vašich zariadení navštívené webstránky a zaznamenávajú Vaše preferencie, teda zbierajú informácie o Vás. Tieto súbory možno rozdeliť na dva typy.

Prvým typom cookies sú tie, ktoré dokážu ukladať informácie o Vašej aktivite. Pomocou získaných informácií tieto súbory následne dokážu vyhodnotiť, aký marketingový a reklamný obsah je pre Vás atraktívny a pod. Tieto cookies potrebujú SÚHLAS UŽÍVATEĽA V SÚLADE S GDPR.

Druhým typom cookies sú súbory, ktoré majú výnimku v tom, že SÚHLAS OD UŽÍVATEĽA NEPOTREBUJÚ. Jedná sa o takzvané funkčné alebo technické cookies. Sú potrebné na správne fungovanie webstránok, zabezpečenie možnosti prihlásenia do svojho konta (napr. e-shop) alebo pre nastavenie jazykových preferencii webstránok.

Zmeny v oblasti COOKIES platné od 1.02.2022

V starom zákone 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách boli cookies ustanovené §55 ods. 5 ako;

  • „Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu. Povinnosť získania súhlasu sa nevzťahuje na orgán činný v trestnom konaní, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom a iný orgán štátu. To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.“

V praxi–Doposiaľ prevádzkovateľom webstránok stačilo nastavenie webového prehliadača užívateľa. Nebolo potrebné pýtať si od užívateľa webstránky súhlas na spracovanie cookies. Užívateľ dostal len oznam o spracovaní cookies, ktorý potvrdil vo väčšine prípadov tlačidlom „Rozumiem“.

Toto znenie je od 1.02.2022 zmenené v novom zákone 452/2021 Z. z. o elektronickej komunikácii v § 109 ods. 8 ako;

  • „Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil preukázateľný súhlas. Povinnosť získania súhlasu sa nevzťahuje na orgán činný v trestnom konaní a iný orgán štátu. To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.“

V praxi –Zmenu predstavuje vynechaná veta; „za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu“. Po novom nestačí len informačná povinnosť o cookies pre užívateľa, ale prevádzkovateľ webstránkymusí mať „preukázateľný súhlas“ užívateľa o spracovaní cookies.

Preukázateľný súhlas užívateľa musí byť v súlade s GDPR(Kapitola I., Článok 4., ods.11.)čiže  je to akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Na získanie preukázateľného súhlasu od užívateľa webu je možné použiť cookie lištu / cookie banner, ktorý nemá v novom zákone presne definovaný vzhľad, avšak je potrebné prispôsobiť ho aktuálnym podmienkam. Lišta / banner nemôžu brániť užívateľovi webu v jeho užívaní, po odkliknutí by mala lišta / banner zmiznúť. Užívatelia by lištu / banner mali vedieť zrušiť, mali by mať možnosť meniť nastavenia cookies prípadne odmietnuť cookies, ktoré si neželajú.

ZHRNUTIE

  • Každý prevádzkovateľ webstránok musí mať od 1.02.2022 preukázateľný súhlas od užívateľa webu o spracúvaní cookies.
  • Cookies nemožno získať z nastavení webového prehliadača užívateľa.
  • Súhlas užívateľa o spracovaní cookies nie je potrebný pri nevyhnutných cookies, ktoré majú vplyv na funkčnosť webu.
  • Súhlas musí byť v súlade s GDPR.
  • Je potrebné, aby užívateľ vedel súhlas kedykoľvek zmeniť alebo dovolať.
  • Cookie lišta alebo banner by nemal užívateľovi brániť v prezeraní webu.

LEGISLATÍVA

S pozdravom tím MIVEX 3M ( Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR )

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *