Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

Elektromobily boli pred uvedením na trh prezentované ako noviny vo svete automobilov a dopravy. Skutočnosť je ale úplne iná. Prvý zdokumentovaný elektromobil pochádza z roku 1835 a až o niekoľko rokov neskôr sa vedci a konštruktéri začali zaujímať o spaľovacie motory. Je teda elektromobil novinkou vo svete automobilového priemyslu? Na túto otázku si môže odpovedať každý sám. Pravou však je že elektromobily zožali úspech vďaka šetrnosti voči životnému prostrediu (najmä ovzdušiu). Rovnako ako priniesli úspech tak sa nevyhli ani kritike. Čoraz viac sa začalo hovoriť o požiaroch týchto elektromobilov.

 ELEKTROMOBIL AKO HROZBA POŽIARU ?

            Požiare automobilov patria k jedným zo základných zásahov, na ktoré sú hasičské jednotky vysielané. Porovnávanie spaľovacích a elektrických áut je stále aktuálna téma, o ktorej sa diskutuje.

            Výrobcovia elektromobilov čoraz viac uisťujú svojich potencionálnych zákazníkov že ich autá sú bezpečné a ich pravdepodobnosť samovznietenia je neporovnateľne nižšia ako to je pri spaľovacích autách.

            Porovnávanie pravdepodobnosti samovznietenia elektromobilov, ktorých je na cestách stále málo oproti spaľovacím automobilom nie je relevantné. Pre bližšie porovnanie bola zostavená štatistická tabuľka požiarovosti, ktorá porovnáva počet požiarov na 100 000 predajov hybridných, spaľovacích a elektrických áut.

TYP AUTAPOČET POŽIAROV NA 100 000 PREDAJOVPOČET POŽIAROV ZA ROK 2021
Hybrid347516051
Spaľovacie1530199533
Elektro2652

Zdroj: mojelektromobil.sk

            Z tohto porovnania najhoršie vyšli hybridné autá. Na druhom mieste sú spaľovacie autá a najmenší počet požiarov na 100 000 predajov majú elektromobily čo z nich určite nerobí najrizikovejšie autá z pohľadu pravdepodobnosti vznietenia a vzniku požiaru.

            PREČO JE HASENIE ELEKTROMOBILU NÁROČENŠIE AKO HASENIE SPAĽOVACIEHO AUTA ?

            Samotné hasenie najčastejšie spočíva v ochladzovaní horiaceho telesa. Pri spaľovacích autách zväčša požiar vidno. Najčastejším prejavom sú plamene, ktoré poukazujú aj na ohnisko požiaru čo umožňuje jeho jednoduché hasenie.

            Väčší problém nastáva pri elektromobiloch. Vznietenie elektromobilu môže spôsobiť napríklad mechanické poškodenie alebo náraz, kedy batéria začne „horieť“. Horenie batérie v elektromobile je špecifické najmä iskrením a vznikom veľkého množstva tmavého dymu a samozrejme nekontrolovateľným nárastom teploty.

            Rovnako ako pri spaľovacom aute tak aj pri elektrickom aute spočíva hasenie ochladzovaním. Tu vzniká najväčší problém, ktorý elektromobily predstavujú. Batéria je uložená v kryte, ktorý je odolný voči vonkajším teplotám a rovnako je aj dostatočne tesný, aby zabránil vniknutiu inej kvapaliny do vnútra. Tento fakt sťažuje samotné hasenie. Ochladzovanie takto zabezpečenej batérie je náročné a častokrát zdĺhavé.

            AKO HASIŤ ELEKTROMOBILY?

            Efektívnym riešením na hasenie elektromobilov sa stali naplnené kontajnery vodou, kam sa uzatvárali horiace elektromobily. Tento možno na prvý pohľad náročný ale efektívny postup spočíval v tom, že tepelná energia z horiacej batérie ku ktorej nebol prístup sa rozptýlila, keďže voda má chladiaci efekt.

            Zdá sa že tento spôsob bude minulosťou. Francúzi majú patent na to, ako uhasiť elektromobil do 5 minút. Konkrétne automobilka Renault prišla s patentom FIREMAN ACCESS, ktorý Spočíva v zabudovaní špeciálneho krytu do vrchného krytu batérie, ktorý sa vplyvom tepla (v tomto prípade plameňov) roztaví a odkryje tak vnútro batérie. To umožňuje hasičom nasmerovať prúd vody cez bočné okno priamo do komôr, pričom požiar uhasia do piatich minút a použijú rovnaké množstvo vody ako v spaľovacom aute. Systém sa už úspešne používa v elektrifikovaných autách Renault a javí sa ako rozumné riešenie v prípade možného nebezpečenstva.

Zdroj:

S pozdravom tím HASFIRST ( Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR )