Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

Dňa 18.3.2023 v doobedňajších hodinách vznikol požiar v historickom centre mesta Banská Štiavnica. Požiar vznikol v známej historickej budove nazývanej „Banka Lásky“, odkiaľ sa šíril aj na ďalšie okolité objekty. Situáciu záchranným službám zhoršovali aj poveternostné podmienky, ktoré zapríčinili šírenie požiaru ako aj fakt, že takéto historické objekty nemajú potrebnú odstupovú vzdialenosť, ktorá ma zabezpečiť, aby sa požiare podobného charakteru nešírili na okolité objekty. Aj napriek snahe hasičského a záchranného zboru sa požiar podarilo zlikvidovať až nasledujúci deň. Situácia je momentálne monitorovaná hasičským a záchranným zborom a prebieha odčerpávania vody zo zasiahnutých objektov. Záchranných prác sa zúčastnila aj armáda SR, dobrovoľné hasičské zbory ako aj obyvatelia Banskej Štiavnice. Vzhľadom na rozsah požiaru a množstvo zasahujúcich hasičských jednotiek sa požiarovisko rozdelilo na štyri zásahové úseky.

Dôležitou skutočnosťou je, že pri požiari nedošlo k ohrozeniu života a zdravia žiadnych osôb. Stovky dobrovoľníkov sa podieľali na evakuácii historických artefaktov ako napríklad knihy, listiny z Banského archívu alebo obrazy.

Celú situáciu monitorovala aj civilná ochrana, ktorá merala nebezpečné hodnoty v ovzduší v dôsledku požiaru a splodín horenia. Hodnoty ovzdušia vo večerných hodinách približne o 20:00 boli podľa rezortu Ministerstva vnútra v povolených medziach.

Približne po 24 hodinách zásahových prác na požiarovisku sa podľa ministerstva vnútra situácia v Banskej Štiavnici stabilizovala. V dôsledku požiaru bola vyhlásená mimoriadna situácia primátorkou mesta Banská Štiavnica Nadeždou Babiakovou. 

Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Podľa Polície SR Banskobystrického kraja ide s najväčšou pravdepodobnosťou o skrat elektrického vedenia. Verejnosť pripisuje vznik požiaru zanedbanej údržbe elektroinštalácie, zanedbanej revíznej činnosti alebo revízii „písanej od stola“. Aj toto je realita nie len historických budov na Slovensku ale aj ďalších budov, kde sú podceňované postupy a povinnosti vlastníka objektu v oblasti ochrany pred požiarmi.

Pri takýchto a podobných udalostiach netreba zabúdať na fakt, že ak sa pri vyšetrovaní príčin vzniku požiaru preukáže nedostatočné zabezpečenie ochrany pred požiarmi, poisťovňa má právo krátiť poistné plnenie až do výšky – 40 %.