Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

Pracovné prestávky sú častokrát podceňované. Pracovná prestávka má viac významov ako len povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancom pracovnú prestávku alebo nárok zamestnanca na prestávku v práci ale môže zvyšovať aj pracovný výkon zamestnancov.

Musí zamestnávateľ poskytnúť pracovnú prestávku v každom prípade?

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pracovnú prestávku pre zamestnancov, ktorých pracovná zmena je dlhšia ako šesť hodín. (§91 zákona 311/2001 Z. z.)

Pre mladistvého zamestnanca je zamestnávateľ povinný zabezpečiť pracovnú prestávku, ak je pracovná zmena dlhšia ako 4 a pól hodiny. (§91 zákona 311/2001 Z. z.)

Je potrebná pracovná prestávka pri všetkých prácach?

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pracovnú prestávku na odpočinok a jedenie v primeranom čase aj pri prácach, ktoré sa nemôžu prerušiť.

Je možné započítať pracovnú prestávku do pracovného času?

Prestávky na odpočinok a jedenie sa nezapočítavajú do pracovného času; to neplatí, ak ide o prestávku na odpočinok a jedenie, pri ktorej sa zabezpečuje primeraný čas na odpočinok a jedenie bez prerušenia práce zamestnancom.

Môže sa pracovná prestávka predĺžiť alebo skrátiť?

Zamestnávateľ môže dohodnúť so zástupcami zamestnancov detailnejšie podmienky pracovnej prestávky ako sú v zákonníku práce. Ak zamestnávateľ nemá zástupcov zamestnancov, upraviť podmienky pracovnej prestávky môže samostatne.

Úprava podmienok pracovnej prestávky predstavuje jej predĺženie. Zákonník práce neumožňuje skrátenie dĺžky pracovnej prestávky (30 minút), čiže ani jej rozdelenie.

Záver

  • nárok na pracovnú prestávku má každý zamestnanec, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako 6 hodín (u mladistvých zamestnancov sa ráta pracovná zmena dlhšia ako 4 a ½ hodiny),
  • pracovná prestávka musí trvať minimálne 30 minút,
  • pracovnú prestávku možno predlžiť,
  • rozdeliť alebo skrátiť pracovnú prestávku nie je možné. 

Legislatíva:

S pozdravom tím MIVEX 3M ( Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR )