Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

S krovinorezmi sa stretávame v rôznych oblastiach podnikania ako aj v mestách a samosprávach obcí. Najčastejším odvetvím, ktoré využíva krovinorez sú spomínané obce a mestá, ktoré sa prostredníctvom týchto krovinorezov starajú prípadne upravujú verejnú zeleň.

V oblasti BOZP, ktorej sa venujeme sa častokrát stretávame s otázkami od zamestnávateľa, či je potrebné špeciálne školenie alebo určitý preukaz zamestnanca na činnosť/obsluhu krovinorezu.

Je potrebné špeciálne školenie na obsluhu krovinorezu?

Nie je – na obsluhu krovinorezu nie je potrebné špeciálne školenie, avšak zamestnávateľ má povinnosť oboznamovať svojich zamestnancov s obsluhou a návodom na obsluhu krovinorezu.

Ako často je potrebné oboznamovanie obsluhy krovinorezu?

Zamestnávateľ musí zabezpečiť pravidelné a zrozumiteľné oboznamovanie obsluhy krovinorezu s jeho návodom na obsluhu, ako aj so všetkými súvisiacimi bezpečnostnými pravidlami pre jeho používanie aspoň raz za dva roky. Uvedené oboznamovanie a informovanie zamestnancov sa vykonáva v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Ak som zabezpečil pre zamestnanca špeciálny kurz na obsluhu krovinorezu musí sa zúčastňovať pravidelného oboznamovania?

V praxi sa stretávame aj s tým, že zamestnávateľ zabezpečí pre svojho povereného zamestnanca na obsluhu krovinorezu aj kurz (externe), kde zamestnanec získa ucelený súhrn vedomostí a praktických zručností týkajúcich sa práce s krovinorezom, ale týmto sa zamestnávateľ nezbavuje svojej povinnosti uvedeného zamestnanca zrozumiteľne a preukázateľne oboznámiť s návodom na obsluhu ako aj so všetkými súvisiacimi bezpečnostnými pravidlami pre jeho používanie ešte pred tým ako zamestnanec so zariadením začne pracovať v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Záver

Ako je vyššie uvedené, činnosť – obsluha krovinorezu nie je zaradená do činnosti, ktorá sa môže vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia poprípade dokladu.

Preto na vykonávanie tejto činnosti nie je potrebný preukaz, osvedčenie ani doklad.

Činnosti, ktoré môže fyzická osoba vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu sú uvedené v prílohe č. 1a zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Legislatíva

S pozdravom tím MIVEX 3M ( Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR )

2 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *