Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

Všetci sa samozrejme tešia peknému a teplému počasiu. Ideál by bolo v takomto počasí ležať niekde na pláži, popíjať mojito a opaľovať sa. No, ako sa vraví, že bez práce nie sú koláče, je potrebné aj pracovať.

                Teplo, ktoré prichádza v tomto období so sebou nesie aj nepríjemné situácie v rámci práce a pracovných procesov. Či už ide o teplotu prostredia, ako takého alebo sa budeme baviť o technologickom teple z pracovných prostriedkov a zariadení, no môže to byť aj kombinácia oboch naraz a nemusí to byť vždy príjemné. Na stránke národného inšpektorátu práce, ktorý zverejnil článok Alarmujúci nárast počtu smrteľných pracovných úrazov !!!.

,, Je dôležité si uvedomiť skutočnosť, že dlhodobo prvenstvo najrizikovejšej pracovnej činnosti patrí stavebníctvu. V tomto období síce priaznivom pre výstavbu, môžeme hovoriť o nepriaznivom období horúčav, letných búrok, nečakaných zmien počasia a pracovných úrazov ´´

Ale nemusí to byť iba stavebníctvo, určite do tejto kategórie patria aj výroby rôznych druhov, od potravinárskej výroby po priemyselnú.

AKO OPTIMALIZOVAŤ PODMIENKY Z HĽADISKA ZAŤAŽENIA TEPLOM?

            Opatrenia na zníženie nepriaznivých podmienok vplyvu záťaže teplom na zamestnancov sú najmä;

  • zmena trvania času práce,
  • posun začiatku pracovnej zmeny,
  • poskytovanie prestávok v práci,
  • predĺženie prestávky na odpočinok a jedenie,
  • pobyt v klimatizovaných priestoroch,
  • striedanie zamestnancov,
  • klimatizácia alebo nútené vetranie,
  • tienenie okien a svetlíkov,
  • sprchovanie a ochladzovanie,
  • vhodný pracovný odev.

V týchto teplých dňoch netreba podceňovať záťaž teplom. Častokrát sa stáva, že práve záťaž teplom je jedným z viacerých príčin pracovných úrazov. Rovnako má dopad aj na výkon zamestnancov a ich zdravotný stav. Častejšie prestávky v práci, dostatočný pitný režim a posun pracovnej zmeny sú najčastejšie opatrenia, ktoré zamestnávatelia vykonávajú za účelom optimalizovať podmienky záťaže teplom na pracovisku.

Viac potrebných informácií nájdete aj v našom článku PITNÝ REŽIM POČAS TEPLÝCH DNÍ alebo odporúčame článok, ktorí nájdete na stránke národného inšpektorátu práce Horúčavy na pracovisku.

S pozdravom tím HASFIRST ( Odborníci a kolegovia pre Vašu bezpečnosť v oblasti BOZP, OPP, PZS a GDPR )