Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

Každá firma je povinná oboznamovať a informovať svojich zamestnancov, v oblasti BOZP a OPP. A práve tu prichádza na pomoc E-learning. Pomocou e – learningu, ktorý je k dispozícii neobmedzene, sa môžu zamestnanci oboznamovať s pravidlami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, prácami vo výškach a inými školeniami, takým tempom, aké im vyhovuje.

Naša spoločnosť Health & Safety First s.r.o., na základe oprávnenia od Národného inšpektorátu práce na vykonávanie výchovy a vzdelávania vykonáva školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov s overením ich znalostí prostredníctvom e-learningu.

Výhody E- learningu

 • prehľadnosť systému vzdelávania BOZP a OPP v spoločnosti,
 • jednoduchý a rýchly prístup z akéhokoľvek miesta s pripojením na internet s možnosťou rozdelenia školení na niekoľko častí podľa individuálnych potrieb zamestnanca,
 • vstupné školenia hneď k dispozícii v prvý deň nástupu nového zamestnanca,
 • vstup do školenia kliknutím na odkaz priamo v emaile, bez nutnosti zadávať prihlasovacie údaje,
 • automatické oznámenie termínov periodických školení,
 • oboznamovanie zamestnancov prostredníctvom textov, obrázkov a videí,
 • možnosť telefonickej alebo mailovej komunikácie s lektorom,
 • automatické zhotovenie záznamu o úspešnom absolvovaní vzdelávania,
 • školenia pre zahraničných pracovníkov bez tlmočníka (angličtina, maďarčina, ukrajinčina a ruština),
 • šetrenie času zamestnancov a zamestnávateľov.

Ako e-learning funguje?

Zamestnanec sa po obdržaní prihlasovacieho mena a hesla jednoducho prihlási do systému podľa inštrukcií uvedených v úvodnom e-maili. Po výbere požadovaného kurzu začína vzdelávanie formou prezentácie a končí overovaním vedomostí formou testu. Ak je overovanie vedomostí úspešné, príde zamestnancovi na email záznam o absolvovaní školenia (tzv. certifikát).

Benefit pre firmy:

E -learning je veľkým prínosom aj pre firmy a inštitúcie, nakoľko poskytuje:

 • Školenie zamestnancov, je hlavný dôvod, prečo spoločnosti implementujú e -learning. Digitálne kurzy sú pri školení zamestnancov efektívnejšie, pretože poskytujú neustále a ľahko použiteľné vzdelávacie riešenie.
 • Školenie o dodržiavaní predpisov je povinné pre takmer každé podnikanie. Cieľom je informovať nových zamestnancov o zásadách spoločnosti, napríklad tých, ktoré sa týkajú bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku. 
 • E – learning zamestnáva zamestnancov interaktívnymi kurzami, kreatívnym dizajnom a hernými prvkami.