Online vzdelávanie
Pripravujeme
Online vzdelávanie
Online vzdelávanie

Odborne, pokorne a 
s úsmevom.

POZRITE SI NAŠE SLUŽBY

Čo vám vieme ponúknuť

Naše služby

Chránená dielňa


 • Náhradné plnenie na 100%-nú hodnotu nami ponúkaných služieb
 • Ušetríte peniaze, ktoré by ste inak zaplatili štátu
 • Splníte si zákonom stanovenú povinnosť
 • Získate služby, ktoré potrebujete
 • Znižujete svoje náklady

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci


 • Zabezpečujeme školenia BOZP
 • Vykonávame audit BOZP zadarmo
 • Zabezpečujeme vypracovanie dokumentácie BOZP

Ochrana pred požiarmi


 • Zabezpečujeme školenia OPP
 • Vykonávame audit OPP zadarmo
 • Zabezpečujeme vypracovanie dokumentácie OPP

Pracovná zdravotná služba


 • Vykonávame posúdenie zdravotného rizik
 • Vykonávame hygienický audit zadarma
 • Vypracúvame posudky o riziku a prevádzkové poriadky (pre biologický faktor, chemický faktor, expozícia hluku a iné..)

Školenia strojníkov


 • Vykonávame kurzy a školenia na všetky kategórie stavebných strojov a zariadení
 • Zabezpečujeme opakované školenia (OŠ)
 • Zabezpečujeme aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) 1×5 rokov

Školenia VZV


 • Vykonávame kurzy na všetky druhy motorových vozíkov
 • Zabezpečujeme opakované školenie (OŠ)
 • Zabezpečujeme aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) 1×5 rokov

Školenia lešenárov


 • Vykonávame kurzy na všetky druhy lešení
 • Zabezpečujeme opakované školenie (OŠ)
 • Zabezpečujeme aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) 1×5 rokov

Školenia na obsluhu poľnohospodárskych strojov


 • Vykonávame kurzy a školenia na obsluhu poľnohospodárskych strojov
 • Zabezpečujeme opakované školenie (OŠ)
 • Zabezpečujeme aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) 1×5 rokov

Školenie na ručná motorová reťazová píla pri inej činnosti ako je ťažba dreva


 • Vykonávame kurzy na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti ako je ťažba dreva
 • Zabezpečujeme opakované školenie (OŠ)
 • Zabezpečujeme aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) 1×5 rokov

KOORDINÁCIA BOZP


 • Spracujeme  plán BOZP, zaistíme jeho priebežnú aktualizáciu, doplnenie a vedeni
 • Informujeme zhotoviteľov o bezpečnostných a zdravotných rizikách na stavenisku
 • Zabezpečíme koordináciu v čase prípravy a v čase realizácie stavby

Ochrana osobných údajov


 • Zabezpečíme implementáciu GDPR
 • Zabezpečíme Vám zastupovanie v oblasti GDPR bez implementácie
 • Vykonávame analýzu GDPR – kontrola, či je GDPR implementované správne

Školenia viazač bremien


 • Vykonávame školenia viazača bremien v spolupráci so skúseným revíznym technikom zdvíhacích zariadení
 • Zabezpečujeme opakované školenia (OŠ)
 • Zabezpečujeme aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) 1×5 rokov

Školenia žeriavníkov a montážnych plošín


 • Vykonávame kurzy na všetky kategórie žeriavov a montážnych plošín
 • Zabezpečujeme opakované školenie (OŠ)
 • Zabezpečujeme aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) 1×5 rokov

Kurzy prvej pomoci


 • Zabezpečujeme školenia prvej pomoci pre zamestnancov
 • Zabezpečujeme školenia prvej pomoci pre fyzické osoby
 • Výsledkom sú vedomosti o poskytovaní prvej pomoci a Osvedčenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci.

Predaj, kontrola a oprava hasiacich prístrojov


 • Plnenie, oprava, tlaková skúška hasiacich prístrojov
 • Kontrola hasiacich prístrojov
 • Predaj hasiacich prístrojov všetkých druhov

Predaj, oprava a kontrola hydrantov


 • Tlakové skúšky a vykonaná kontrola hydrantov
 • Montáž hydrantov
 • Predaj hydrantového vybavenia

Školenia na obsluhu lesníckych strojov


 • Vykonávame kurzy a školenia na obsluhu lesníckych strojov.
 • Zabezpečujeme opakované školenie (OŠ)
 • Zabezpečujeme aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) 1×5 rokov

Školenie na Diizokyanáty


 • Všetky osoby ktoré pracujú s chemickými látkami obsahujúcimi diizokyanáty sú povinné absolvovať školenie.
 • Školenie je určené pre zamestnancov a SZČO, ktorí budú používať diizokyanáty pre priemyselné a profesionálne použitie.
 • Školenie zabezpečujeme vo forme e-learningu.

Školenie na Diizokyanáty


 • Všetky osoby ktoré pracujú s chemickými látkami obsahujúcimi diizokyanáty sú povinné absolvovať školenie.
 • Školenie je určené pre zamestnancov a SZČO, ktorí budú používať diizokyanáty pre priemyselné a profesionálne použitie.
 • Školenie zabezpečujeme vo forme e-learningu.

Školenia na obsluhu lesníckych strojov


 • Vykonávame kurzy a školenia na obsluhu lesníckych strojov.
 • Zabezpečujeme opakované školenie (OŠ)
 • Zabezpečujeme aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) 1×5 rokov

Školenie na ručná motorová reťazová píla pri ťažbe dreva


 • Vykonávame kurzy na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva
 • Zabezpečujeme opakované školenie (OŠ)
 • Zabezpečujeme aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) 1×5 rokov

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (v skratke len BOZP) je stav pracovných podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia na zamestnancov.

zobraziť službu

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba (v skratke len PZS) vykonáva zdravotný dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľovi v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci.

zobraziť službu

Ochrana pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi (v skratke len OPP) je súhrn metód, činností, materiálno-technického a personálneho zabezpečenia, ktorých cieľom je zaistiť podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi.

zobraziť službu

Ochrana osobných údajov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (v skratke len GDPR) je plným názvom Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

zobraziť službu

Prvá pomoc

Prvá pomoc je bezprostredná pomoc poskytnutá zranenej alebo chorej osobe (v skratke len PP) Prvú pomoc treba poskytnúť ešte pred príchodom záchrannej služby alebo lekára. Je to súbor jednoduchých úkonov.

zobraziť službu

Predaj, oprava a kontrola hydrantov

Poskytneme vám full servis

zobraziť službu

Predaj, kontrola a oprava hasiacich prístrojov

Vykonávame kontroly, opravy a kompletný servis hasiacich prístrojov.

zobraziť službu

Prvá pomoc

Prvá pomoc je bezprostredná pomoc poskytnutá zranenej alebo chorej osobe (v skratke len PP) Prvú pomoc treba poskytnúť ešte pred príchodom záchrannej služby alebo lekára. Je to súbor jednoduchých úkonov.

zobraziť službu

Predaj, oprava a kontrola hydrantov

Poskytneme vám full servis

zobraziť službu

Hovorí sa o nás

Referencie

Som veľmi spokojný , viem iba odporučiť . Vysoká odbornosť a profesionalita

Juraj Smutko

Dnes sme túto spoločnosť oslovili, ohľadom spracovania dokumentov pracovnej zdravotnej služby a môžem iba potvrdiť rýchlosť, ústretovosť a odbornosť v plnom rozsahu. Dávam za našu spoločnosť 5 hviezdičiek a verím, že naša spolupráca bude pokračovať aj v inej oblasti.

VM

Skvely pristup, mozem odporucit.

cvokineel

Super spoločnosť, kvalitné služby. Výborná komunikácia a široký záber služieb pre našu spoločnosť. Ďakujeme

Nikola Andrejcová

Veľká spokojnosť. Odporúčame každému, kto ma záujem o spoľahlivého partnera o všetky služby ktoré ponúkajú.

Marek Bartko

Som spoločnosťou MIVEX 3M, s.r.o. sme boli veľmi spokojní. Služby na jednotku. Ďakujeme.

Andrej Stránaj

Dnes sme túto spoločnosť oslovili, ohľadom spracovania dokumentov pracovnej zdravotnej služby a môžem iba potvrdiť rýchlosť, ústretovosť a odbornosť v plnom rozsahu. Dávam za našu spoločnosť 5 hviezdičiek a verím, že naša spolupráca bude pokračovať aj v inej oblasti.

Kristián Šebela

V mene našej neziskovej organizácie chcem podotknúť a vyzdvihnúť profesionálny a zároveň ľudský prístup firmy MIVEX 3M, s.r.o…Táto firma disponuje vlastnosťami, ako jedna z mála firiem v súčasnosti – precíznosť, promptnosť, odbornosť a ľudskosť. Klobúk dole a veľká vďaka za spoluprácu. Je nám potešením spolupracovať s Vami?.

GERION senior centrum, n.o.

Dlhodobo s touto firmou spolupracujem. Oceňujem najmä prozákaznícky prístup, odbornosť a pružnosť . Ďakujem

Martin Michalko

Služby sú poskytované na vysokej profesionálnej úrovni. Maximálna spokojnosť s prístupom a riešením daných situácii, ktoré je potrebné zabezpečiť v rámci požiarnej ochrany a BOZP. Doporučujem ďalším subjektom, aby využili služby tejto firmy. Ich profesionalita a ústretovosť pri riešení všetkým situácii je na nezaplatenie.

Peter Choma

Rýchle, seriózne jednanie a profesionálny prístup. Všetko vysvetlia a pomôžu s papiermi. K strojnickemu kurzu kurz prvej pomoci ako bonus. Maximálna spokojnosť, môžem len odporučiť

Pavol Holovčák

Odbornosť, profesionalita na prvom mieste. usmievavý ľudský kamarátsky prístup. Nesmierna spokojnosť odporúčam každému

Michal Zdražil

Dlhodobo s touto firmou spolupracujem. Oceňujem najmä prozákaznícky prístup, odbornosť a pružnosť . Ďakujem

Martin Michalko

Dnes sme túto spoločnosť oslovili, ohľadom spracovania dokumentov pracovnej zdravotnej služby a môžem iba potvrdiť rýchlosť, ústretovosť a odbornosť v plnom rozsahu. Dávam za našu spoločnosť 5 hviezdičiek a verím, že naša spolupráca bude pokračovať aj v inej oblasti.

Video Mavex

V mene našej neziskovej organizácie chcem podotknúť a vyzdvihnúť profesionálny a zároveň ľudský prístup firmy MIVEX 3M, s.r.o…Táto firma disponuje vlastnosťami, ako jedna z mála firiem v súčasnosti – precíznosť, promptnosť, odbornosť a ľudskosť. Klobúk dole a veľká vďaka za spoluprácu. Je nám potešením spolupracovať s Vami?.

GERION senior centrum, n. o.

Zdravim, dnes som absolvoval prve školenie, vyborná komunikacia, super školiteľ – majiteľ, odporúčam vsetkým záujemcom 😉

Miloš Prusak

Kurz bol odborný a prínosný. Obsahoval veľa odborných informácií taktiež aj poučné príklady z praxe. Bol som maximálne spokojný vrelo odporúčam každému. ?

Peter Banik

Bol som nadmieru spokojný, seriózne jednanie,individuálny prístup, dobrá cena.

Michal Manik

Túto spoločnosť môžem len odporučiť. Vysoká odbornosť, ľudský prístup, príjemne prostredie. Občerstvenie v podobe kávy a vody bolo súčasťou kurzu čo sa tak často nevidí 🙂 Za mňa palec hore 🙂

Stanislav Duhoň

Potvrdzujem profesionálny prístup školiteľa ako aj ochotu a ľudský prvok ostatných zamestnancov. Kurz prebiehal podľa dohody v pohodovej atmosfére v čistých a príjemných priestoroch. Pripravenosť videoprojekcie ako aj orientácia v problematike, pohotovosť odpovedi a ochota vysvetliť mnohé veci aj nad rámec témy im slúži ku cti. Potešujúci je aj fakt, že strojnícky kurz viedol človek, ktorý si prešiel ako strojník reálnou praxou.

Martin Kačuriak

Maximálna spokojnosť ,profesionálny a odborný pristup

Pavol Hnát

Veľká spokojnosť s touto spoločnosťou. Vysoká odbornosť a skvelý prístup. Môžem len odporúčať.

Jan Prusak

Absolvoval som školenie v tejto spoločnosti a musím potvrdiť odborný prístup školiaceho. Moderné priestory prispievajú k pohodovej atmosfére. Vrelo odporúčam.

Tomáš Kráľ

Ďakujem tejto firme za získanie strojníckeho preukazu , veľmi dobrý prístup ku klientom , oceňujem dôraz školiteľa na BOZP a taktiež vyzdvihujem jeho praktické skúsenosti v tejto oblasti , odporúčam každému.

Slavomír Harkabus

Firmu môžem len odporučiť vysoká odbornosť, ochota pomôcť, ľudský prístup, služby na vysokej profesionálnej úrovni. Absolvoval som školenie, bol som prekvapený priestorom, občerstvením a aj pripravenosťou školiaceho. Nechýbali videoprojekcia aj príklady z praxe. Odporúčam ďalším subjektom využiť túto firmu. Určite budete spokojní…

Tomáš Kračko

Chcel by som poďakovať spoločnosti za profesionálny prístup v akejkoľvek oblasti či už z informáciami o školení a taktiež za školenie ktoré bolo na veľmi dobrej a odbornej úrovni. Naplnilo to všetky moje očakávania nielen zo stránky odbornej ale aj v prístupe školiteľa. Školenie prebiehalo v dobrej atmosfére v príjemných priestoroch a nechýbalo občerstvenie. Túto spoločnosť môžem len vrelo odporúčať.

Marko Foľtan

Spolupráca s touto firmou bola tou najlepšou voľbou, akú som mohol učiniť. Školenia prebiehali na vysokej úrovni, školiteľ už na prvé počutie vedel, o čom rozpráva, neboli to len naučené tabuľkové texty. Prístup spoločnosti bol nadpriemerne ústretový. Viem, že ak budem znova potrebovať nejaké školenie, viem kam budem mať namierené. Môžem len odporúčať.

Matúš Dunaj

Super kurz veľa mi dal super prístup super školiteľ. Ochota a nebol problém prejsť stovky km.

Dalibor Kováč

Dobre školenie veľa užitočných informácii. Dobrý kurz som spokojný. Veľká spokojnosť Ďakujem

Jaroslav Kováč
Maximálna spokojnosť ústretovosť vysvetlenie a odbornosť. Školiteľ bol ochotný prísť aj za našou skupinou na stredne Slovensko čo sú stovky km
dusan kovac

Som veľmi spokojný s profesialnym prístupom a odbornosťou školiteľa,môžem len odporučiť. Dakujem

Matej Bucko

Ďakujem tejto firme za získanie strojníckeho preukazu, páčil sa mi prístup školiteľa a určite odporúčam každému ?

David Durkoš

Super firma. Profesionálne služby a poradenstvo. Odporúčam každému ich služby.

Marián Kmiť

Maximálna spokojnosť. ? Veľmi profesionálny a zároveň ľudský prístup. Najviac sa mi počas školenia páčilo, že odborné znalosti boli dopĺňané reálnymi a poučnými príkladmi z praxe. Vrelo odporúčam každému. ?

Diana Beláková

Maximálna spokojnosť s profesionálnym prístupom tejto firmy. Stopercentne odporúčam. ?

Martin Mezei

Skvelý a profesionálny prístup. Nemám čo vytknúť. Len odporúčam.

Daniel Bakajsa

Maximálna spokojnosť. Kvalitný výklad- obohatený vlastnými skúsenosťami z praxe. Môžem len odporučiť 🙂

Matúš Marton

Spoločnosť Hasfirst môžem len a len odporučiť, školenie ohľadom obsluhy stavebných strojov a zariadení bolo účelné, chcel by som pochváliť školiteľa, ktorý v tejto sfére (na stavebných strojoch) aj reálne pracoval, a vie teda o problematike BOZP a o obsluhe a problémoch s tým spojených asi najviac. Nieje to ako klasické bežné školenie v mojom aktuálnom zamestnaní, kde školiteľ hovorí o niečom, s čím nemá reálne skúsenosti.
Ďakujem

Marek Chlebovec

Pozdravujem všetkých ktorý sa chystajú spolupracovať s touto firmou. S ich prístupom a profesionalitou som nadmieru spokojný. Školitelia sú príjemný a vedia o čom rozprávajú navyše veľmi pútavo.Ďakujem

Peter Handzuš

Ľudský a kvalitný prístup školiteľov, príklady z praxe, objasnenie legislatívy. Firmu môžem len doporučiť.

Ján Čarnogurský

Super ľudský a profesionálny prístup. Plná podpora počas školenia a samozrejme aj po školení, zodpovedanie na všetky otázky. Super výklad s vysvetlením, ako sa zákon aplikuje v praxi. Super organizácia, super prístup , za mňa a celu partiu, čo sme boli na školení strojníka , MAXIMÁLNA SPOKOJNOŤ.
Odporúčam všetkými desiatimi 🙂

Michal Hámor

Veľmi odporúčam, vynikajúce školenie. Zaujímame a hlavne nie nudné. 101 bodov zo 100. Mohli by robiť školenie aj na ŽSR odporúčam.

Martin Hámor

Som veľmi spokojný ďakujem.

Matúš Matúš

Som veľmi spokojný ?

Ferko Mušuka

Som veľmi spokojný a odporúčam zúčastniť sa kurzu v tieto firme.
Ľubomír Mušuka

Jana Musukova

Zdravim. Absolvoval som uz nejake kurzy,no tento bol obohateny aj vlastnymi skusenostami z praxe ,,phana skolitela“ 🙂 Maximalna spokojnosť. Mozem len odporucit.
3 × ano…

Martin Pohlod

Ďakujem za školenie prijemné nove priestori super pristup určite odporúčam aj ostatným

jozef995

Školenie prebehlo na jednotku 🙂

Martin Migaľ

Firma HASFIRST nám rieši BOZP a potrebné školenia na vysokej úrovni so super flexibilitou čo je pre našu firmu veľká výhoda. Aktuálne nám riešila pre zamestnancov strojnicke kurzy a vysoká spokojnosť ???

Matej Čontoš

Mám s týmto školiacim strediskom veľmi dobré skúsenosti. Odbornosť je na vysokej úrovni,sú ochotní a milí. Jozef Zipaj

Vierka Zipajova

Maximálna spokojnosť. Ochotne poradia, vysvetlia, skvelý prístup. Môžem len odporučiť

Tomáš Hardoň

Pár zaujímavosti z nášho sveta

Novinky

Na tejto stránke nájdete všetky novinky, ktoré sme pre vás nemohli umiestniť tu

Archív noviniek
POZRIEŤ VšETKY NOVINKY